Ürünlerimiz

Gübretaş 25-5-10 Kompoze Gübre / Ton

Toplam Azot :

25

Amonyak Azotu :

10

Üre Azotu :

15

Fosfor Pentaoksit :

5

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür :

5

Suda Çözünür :

4

Suda Çözünür Potasyum Oksit :

10

Çuval KG :

25 KG (0,00 ₺)

50KG (0,00 ₺)

Hemen hemen her toprakta kullanılabilen bir gübredir. Azot oranı fosfor ve potasyuma oranla fazladır. Uygun dal ve kardeşlenme meydana getirerek, dış etkilere karşı bitkiyi dayanıklı hale getirir. Özellikle çay ve patates bitkisi için ideal olmakla birlikte toprak ve bitki isteğine bağlı olarak hububat,sebze ve diğer bitkilerde de kullanılır. Özellikle yeşil alan ve çim sahaların oluşturulmasında da vazgeçilmez bir üründür.

 

25-5-10 kompoze gübresi sadece yaprağı tüketilen ve bir kalite bitkisi olan çay bitkisinin gerek yetişme alanı topraklarının özelliği ve gerekse çay bitkisinin topraktan kaldırdığı azot, fosfor ve potasyum miktarları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilmiş bir kompoze gübresidir.

Bu gübrenin bünyesinde % 25 oranında bitki tarafından alınabilir azot (N), % 5 oranında fosfor (P2O5) ve % 10 oranında potasyum (K2O) bulunur. Granül yapıya sahip olan 25-5-10 kompoze gübresi elle ve gübreleme ekipmanı ile uygulamaya uygundur.

25.5.10 (Kompoze)

25.5.10 25.5.10 kompoze gübresi sadece yaprağı tüketilen ve bir kalite bitkisi olan çay bitkisinin gerek yetişme alanı topraklarının özelliği ve gerekse çay bitkisinin topraktan kaldırdığı azot, fosfor ve potasyum miktarları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilmiş bir kompoze gübresidir.

Bu gübrenin bünyesinde % 25 oranında bitki tarafından alınabilir azot (N), % 5 oranında fosfor (P2O5) ve % 10 oranında potasyum (K2O) bulunur. Granül yapıya sahip olan 25.5.10 kompoze gübresi elle ve gübreleme ekipmanı ile uygulamaya uygundur.

Kullanım Alanları Ve Zamanı

Çay tarımına özgü olarak üretilmiş olmasına rağmen fosforca zengin toprakların veya fosfor ihtiyacı az olan bitkilerin gübrelemesinde de kullanılabilir.

Özellikle sofralık patates üretiminde ve yaprağı yenen sebzelerin gübrelenmesinde emniyetle kullanılabilir. 25.5.10 kompoze gübresi diğer kompoze gübreler gibi çay bahçesinde ilkbaharda yeni sürgün faaliyeti başlamadan önce, diğer bitkilerde fide dikim veya tohum ekim öncesi uygulanmalı ve toprağa karıştırılmalıdır. Uygulama miktarı toprak analizlerine göre belirlenmelidir. Çay üretim alanlarının çok eğimli ve aşırı yağışlı bölge olması nedeniyle 25.5.10 kompoze gübresi imkan ölçüsünde toprağa karıştırılmalıdır. Çay bitkisi yaprağının kalitesi gübreleme ile doğrudan ilişkilidir. Çay yaprağı ile topraktan kaldırılan azot miktarı fosfora göre 4-5 kat daha fazla, potasyuma göre ise 2-3 kat daha fazladır. Bu nedenle 25.5.10 kompoze gübresi son araştırmalara göre en uygun gübredir.

Çeşitli firmalar tarafından üretilen gübrelerin renginin farklı olması gübredeki besin maddeleri ile ilgili olmayıp, rutubet çekmeyi önleyici kaplama maddelerinin renk farkından ileri gelmektedir. Önemli olan az rutubet çeken, tozlanmayan granül gübre olmasıdır. Çay bahçelerinin toprakları toprak pH değeri bakımından aşırı yağışlar ve üst gübrelemede Amonyum Sülfat (şeker gübresi) kullanılması nedeniyle çok azalmış ve çay bahçelerinin topraklarının büyük bir kısmının pH değeri 4’ ün altına düşmüştür. Bu nedenle üst gübrelemede Amonyum sülfat gübresi kullanılmayıp yerine % 26 N CAN gübresi kullanılmalıdır.

Yüksek kaliteli çay yaprağı için bu şarttır. Bunun yanında toprak analizine dayalı olarak 3-5 yılda bir kireçleme yaparak çay bahçesi topraklarının 4,5-5,5 pH değerleri arasına yükseltilmesi gerekir.

 

 

 

 

2021 YILI GÜBRE FİYATLARIMIZ HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR. LÜTFEN WEB SİTEMİZİ TAKİP EDİNİZ