Kooperatif Haberleri

Kooperatif Haberleri

S.S 53/5 Rize Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2018 Yılı Olağan Mali ve İdari Genel Kuruluna Davet

İLAN                                                           

S.S. 53/5 RİZE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Kooperatifimizin‘’2018 YILI OLAĞAN MALİ VE İDARİ GENEL KURULU ‘’ 14 HAZIRAN 2019  tarihine rastlayan CUMA günü saat 09:00  da  Eminettin Mahallesi Farabi Sokak No:8 Merkez / RİZE adresindeki Kooperatif Çalışma Ofisimizde yapılacak olup , eğer Çoğunluk temin edilemez ise ikinci toplantı  29 HAZIRAN 2019  tarihine rastlayan CUMARTESİ  günü aynı yer ve saatte yine aynı gündemle yapılacaktır.

                                                                                                                                          Hasan KASAP

                                                                                                                                               BAŞKAN

GÜNDEM

------------- 

1-Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu , İstiklal Marşı

2-Yoklama ve açılış,

3-Divan teşkili için başkan , başkan yardımcısı ve iki katip üyenin seçimi,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço, Kar ve Zarar  Cetvelinin okunması, Borç ve Alacakların görüşülmesi , Çalışma Programı , Tahmini Bütçe , Personel Kadro Cetveli ve Tüm Raporlar üzerinde müzakere yapılması , Görüşülmesi , Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ,Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının uygulanması için kabulünü ;

5-Ortaklıktan Çıkan ve Çıkartılacak olanlar ile yeni ortak yapılacakların işlemlerinin yapılması ve  karara bağlanması , Ortak Borçlarının ve diğer alacakların  (Kooperatif Alacaklarının) Çay-Kur’dan , Özel Sektör Çay Fabrikalarından ,Bankalardan , İcra’dan tahsili için Yönetim kuruluna yetki verilmesi ;  Ayrıca , Kooperatif Yönetimine  Kooperatif  işlemleri için ; İcra , Tapu Daireleri Özel ve Resmi Bankalar ile  Çay Kur ‘ da  ve Tüm Resmi ve Özel kuruluşlarda , Özel şahıslar nezdinde her türlü İmza , Takip işlerini  yapabilme yetkisinin verilmesi.

6-2019 ve 2020 Yıllarında ortakların Gübre ve Kredi (Avans)  ihtiyaçlarını karşılamak ve Kooperatifin de varlığını sürdürebilmesi için tüm her türlü  ödemelerinin , ihtiyaçlarının  karşılanması amacı ile Kamu Bankaları ile Özel Bankalar ve Finans Kurumlarından 12.000.000.00 TL (ONİKİ MİLYON TL)NAKİT KREDİ  ve GAYRİNAKİT KREDİ  (Teminat Mektubu) alınmasına ,  Kredilere karşılık Teminat vermeye, Kooperatif gayrimenkullerini İpotek vermeye  ; Ortaklarından olan Gübre Bedeli alacaklarını  Resmi ve Özel Bankalara , Finans Kurumlarına Temlik Vermeye (Doğmuş ve Doğacak tüm alacakların Temlik’i ) , yapılacak olan tüm Sözleşmeleri Kooperatif adına imzalamaya , Bankalara her tür hesap açmaya Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi ,

7-2019 ve 2020 Yılları için ihtiyacımız olan Kimyevi Gübrenin, Doğal Gübrenin , Organik Gübrenin Ve Tüm Gübrelerin Yurt içinden firmalarla , satıcılarla  görüşülerek temin edilmesi ve bedellerinin Kredi Kullanılarak ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine , 

8-Kooperatif Çay Fabrikasına ve Kooperatifin diğer gayrımenkullerine / Depolarına 350.000.- TL ye kadar Demirbaş Alımına , bakım onarım ve ilave işler yapılabilmesine , Ayrıca Kooperatifin sevk ve idaresi için gerekli olan işlemlerin yapılması , paraların temini ve gerekli tüm ödemelerin yapılmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine ,

9-Kooperatifimiz Gayrımenkullerinden Hamidiye Mah. Atatürk Cad. N: 25 Gündoğdu / Rize adresindeki 197 Ada , 13 Parsel , 110.97 m2 Binanın 350.000.- TL den az olmamak kaydı ile satışı için ve Kooperatif adına kayıtlı 53 DP 362 Plakalı Aracın 50.000.- TL den az olmamak kaydı ile satışı için Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine ;

10- Kooperatif Yönetim Kuruluna (7 Kişi) 2019 Yılı için Yıllık olarak toplam 57.600.- TL huzur hakkı ödenmesine (Net Tutar) ; Ödemelerin ise Aylık Düzenlenen Bordrolar  ile Aylık 4.800.- TL (Net Tutar) şeklinde ödenmesine  ;   Denetleme Kurulu Üyelerine (3 Kişi) Yıllık Bordro ile bir defada toplam 4.500.- TL ödenmesine (Brüt) ; Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Kooperatif işleri için il içi ve il dışı görevlendirmelerde Günlük olarak 150.- TL Brüt harcırah ödenmesine , İl dışı görevlendirmelerde gelen harcama faturalarının günlük 350.-TL sinin ödenmesi ;

11- Kooperatif çalışan personellerinin Ücretlerinin ve Her Tür Çalışma düzenlerinin belirlenmesi , sezonluk veya daimi personel alımı , ücretlerinin belirlenmesi ve işten çıkartılması konularında Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ;

10-Dilek ve Temenniler.


Benzer Kooperatif Haberleri

Gübretaş A.Ş. Yöneticilerinden kooperatifimize Ziyaret
Kooperatifimize Ait Gayrimenkul Satışı İlanı (EK - DÜZELTME)
2020 Yılı Gübretaş 25-5-10 Kompoze Gübre Satışlarımız Devam Ediyor.
ÇAYKUR , 2021 Yaş Çay Sezonunu 17 Mayısta Başlatıyor. Kota 600kg
2022 Yılı Gübre Fiyatlarımız Açıklandı
Başkanımız Çay ve Gübre Sorunları ve Önerileri Canlı Yayında Çay TV'de Olacka