Kooperatif Haberleri

Kooperatif Haberleri

S.S 53/5 Rize Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2018 Yılı Olağan Mali ve İdari Genel Kuruluna Davet

İLAN                                                           

S.S. 53/5 RİZE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Kooperatifimizin‘’2018 YILI OLAĞAN MALİ VE İDARİ GENEL KURULU ‘’ 14 HAZIRAN 2019  tarihine rastlayan CUMA günü saat 09:00  da  Eminettin Mahallesi Farabi Sokak No:8 Merkez / RİZE adresindeki Kooperatif Çalışma Ofisimizde yapılacak olup , eğer Çoğunluk temin edilemez ise ikinci toplantı  29 HAZIRAN 2019  tarihine rastlayan CUMARTESİ  günü aynı yer ve saatte yine aynı gündemle yapılacaktır.

                                                                                                                                          Hasan KASAP

                                                                                                                                               BAŞKAN

GÜNDEM

------------- 

1-Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu , İstiklal Marşı

2-Yoklama ve açılış,

3-Divan teşkili için başkan , başkan yardımcısı ve iki katip üyenin seçimi,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço, Kar ve Zarar  Cetvelinin okunması, Borç ve Alacakların görüşülmesi , Çalışma Programı , Tahmini Bütçe , Personel Kadro Cetveli ve Tüm Raporlar üzerinde müzakere yapılması , Görüşülmesi , Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ,Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının uygulanması için kabulünü ;

5-Ortaklıktan Çıkan ve Çıkartılacak olanlar ile yeni ortak yapılacakların işlemlerinin yapılması ve  karara bağlanması , Ortak Borçlarının ve diğer alacakların  (Kooperatif Alacaklarının) Çay-Kur’dan , Özel Sektör Çay Fabrikalarından ,Bankalardan , İcra’dan tahsili için Yönetim kuruluna yetki verilmesi ;  Ayrıca , Kooperatif Yönetimine  Kooperatif  işlemleri için ; İcra , Tapu Daireleri Özel ve Resmi Bankalar ile  Çay Kur ‘ da  ve Tüm Resmi ve Özel kuruluşlarda , Özel şahıslar nezdinde her türlü İmza , Takip işlerini  yapabilme yetkisinin verilmesi.

6-2019 ve 2020 Yıllarında ortakların Gübre ve Kredi (Avans)  ihtiyaçlarını karşılamak ve Kooperatifin de varlığını sürdürebilmesi için tüm her türlü  ödemelerinin , ihtiyaçlarının  karşılanması amacı ile Kamu Bankaları ile Özel Bankalar ve Finans Kurumlarından 12.000.000.00 TL (ONİKİ MİLYON TL)NAKİT KREDİ  ve GAYRİNAKİT KREDİ  (Teminat Mektubu) alınmasına ,  Kredilere karşılık Teminat vermeye, Kooperatif gayrimenkullerini İpotek vermeye  ; Ortaklarından olan Gübre Bedeli alacaklarını  Resmi ve Özel Bankalara , Finans Kurumlarına Temlik Vermeye (Doğmuş ve Doğacak tüm alacakların Temlik’i ) , yapılacak olan tüm Sözleşmeleri Kooperatif adına imzalamaya , Bankalara her tür hesap açmaya Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi ,

7-2019 ve 2020 Yılları için ihtiyacımız olan Kimyevi Gübrenin, Doğal Gübrenin , Organik Gübrenin Ve Tüm Gübrelerin Yurt içinden firmalarla , satıcılarla  görüşülerek temin edilmesi ve bedellerinin Kredi Kullanılarak ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine , 

8-Kooperatif Çay Fabrikasına ve Kooperatifin diğer gayrımenkullerine / Depolarına 350.000.- TL ye kadar Demirbaş Alımına , bakım onarım ve ilave işler yapılabilmesine , Ayrıca Kooperatifin sevk ve idaresi için gerekli olan işlemlerin yapılması , paraların temini ve gerekli tüm ödemelerin yapılmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine ,

9-Kooperatifimiz Gayrımenkullerinden Hamidiye Mah. Atatürk Cad. N: 25 Gündoğdu / Rize adresindeki 197 Ada , 13 Parsel , 110.97 m2 Binanın 350.000.- TL den az olmamak kaydı ile satışı için ve Kooperatif adına kayıtlı 53 DP 362 Plakalı Aracın 50.000.- TL den az olmamak kaydı ile satışı için Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine ;

10- Kooperatif Yönetim Kuruluna (7 Kişi) 2019 Yılı için Yıllık olarak toplam 57.600.- TL huzur hakkı ödenmesine (Net Tutar) ; Ödemelerin ise Aylık Düzenlenen Bordrolar  ile Aylık 4.800.- TL (Net Tutar) şeklinde ödenmesine  ;   Denetleme Kurulu Üyelerine (3 Kişi) Yıllık Bordro ile bir defada toplam 4.500.- TL ödenmesine (Brüt) ; Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Kooperatif işleri için il içi ve il dışı görevlendirmelerde Günlük olarak 150.- TL Brüt harcırah ödenmesine , İl dışı görevlendirmelerde gelen harcama faturalarının günlük 350.-TL sinin ödenmesi ;

11- Kooperatif çalışan personellerinin Ücretlerinin ve Her Tür Çalışma düzenlerinin belirlenmesi , sezonluk veya daimi personel alımı , ücretlerinin belirlenmesi ve işten çıkartılması konularında Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ;

10-Dilek ve Temenniler.


Benzer Kooperatif Haberleri

2022 yılı Olağan Genel Kurula Davet (Seçimsiz)
Gübretaş A.Ş. Yöneticilerinden kooperatifimize Ziyaret
2019 Yılı Yaş Çay Desteği Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı
2022 Yılı Gübre Fiyatlarımız Açıklandı
2020 Yılı Gübretaş 25-5-10 Kompoze Gübre Satışlarımız Devam Ediyor.
2023 Yılı Gübre Satışlarımız Başlamıştır.