Kooperatif Haberleri

Kooperatif Haberleri

2023 Yılı Olağan Genel Kurula Davet

 İLAN

S.S. 53/5 RİZE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin ‘’2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU’’ 27 MAYIS 2024 tarihine rastlayan PAZARTESİ günü saat 10:00  da  Eminettin Mahallesi Farabi Sokak No:8 Merkez / RİZE adresindeki Kooperatif Çalışma Ofisimizde yapılacak olup , eğer Çoğunluk temin edilemez ise ikinci toplantı

12 HAZIRAN 2024 – tarihine rastlayan ÇARŞAMBA  günü aynı yer ve saatte yine aynı gündemle yapılacaktır.

                                                                                                                                           Hasan KASAP

                                                                                                                                                 BAŞKAN

GÜNDEM

 

1- Açılış , Şehitlerimiz için saygı duruşu , İstiklal Marşımızın  Okunuşu , Yoklama ve Divan Teşekkülü ;

2- 2023 Yılı Denetleme Kurulu Raporu , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , 2024 yılı Çalışma Programı , 2024 yılı Tahmini Bütçe , Bilanço , Kar-Zarar Cetveli Okunması , Borç ve Alacakların Görüşülmesi  , Personel Kadro Cetveli ve Tüm Raporlar üzerinde müzakere yapılması ,Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi , Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının uygulanması için müzakere edilmesi , görüşülmesi..

3- Yeni Ortakların Kooperatif Ortaklığına Kabul Edilmesi , Taahütlerini Yerine Getirmeyerek Kooperatifi Zarara uğratan Ortakların İcraya verilmesi ve Ortaklıktan ihracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,

4-Ortak Borçlarının ve diğer alacakların  (Kooperatif Alacaklarının) Çay-Kur’dan , Özel Sektör Çay Fabrikalarından Bankalardan , İcra’dan tahsili için Yönetim kuruluna yetki verilmesi ;  Ayrıca , Kooperatif Yönetimine  Kooperatif  işlemleri için ; İcra , Tapu Daireleri , Özel ve Resmi Bankalar ile  Çay Kur ‘ da  ve Tüm Resmi ve Özel kuruluşlarda , ve Özel şahıslar nezdinde her türlü İmza ve Takip işlerini  yapabilme yetkisinin verilmesi , Tüm bu işlemler için Avukatlar ile görüşmek ve takiplerini avukatlara devretmek , takiplerini yaptırmak için müzakere edilerek Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesine..

5- 2024-2025 Yıllarında ortaklarının Gübre ve Avans ihtiyaçlarını karşılamak , Kooperatifin de varlığını sürdürebilmesi için tüm her türlü  ödemelerinin , ihtiyaçlarının  karşılanması amacı ile Kamu Bankaları ile Özel Bankalar ve Finans Kurumlarından 100.000.000.00 TL (YÜZMİLYON TL)NAKİT KREDİ  ve GAYRİNAKİT KREDİ  (Teminat Mektubu) alınmasına ,  Kredilere karşılık Teminat vermeye, Kooperatif gayrimenkullerini İpotek vermeye  ; Ortaklarından olan Gübre ve Avans Bedeli alacaklarını  Resmi ve Özel Bankalara , Finans Kurumlarına Temlik Vermeye (Doğmuş ve Doğacak tüm alacakların Temlik’i ) , yapılacak olan tüm Sözleşmeleri Kooperatif adına imzalamaya , Bankalara her tür hesap açmaya Yönetim Kuruluna Müzakere edilerek Yetki Verilmesine ,

6- Kooperatifin Zıraat Bankası ve diğer tüm bankalardan alacağı ayni ve nakdi kredilere Bankanın alacağı Faiz , Komisyon ,Vergi v.b. gibi giderlerden başka Kooperatifin varlığını sürdürebilmesi için tüm kooperatif giderlerinin de katılacağı şekilde oluşan Gübre Fiyatının  , Ortakların Çay Parasından  Kesintisi yolu ile tahsil edeceği alacağına uygulayacağı komisyon oranını piyasa şartları ve süre dikkate alınarak belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesine   ; Ayrıca Gübre Maliyetini Kooperatif giderleri , Banka Faizleri gibi giderleri de ilave ederek Gübre Peşin Satışı ve Vadeli Gübre Satışı fiyatlarının belirlenmesi konusunun da müzakere edilmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi..   

7- 2024 - 2025 Yılları için ihtiyacımız olan Kimyevi Gübrenin, Doğal Gübrenin , Organik Gübrenin Ve Tüm Gübrelerin Yurt içinden firmalarla , satıcılarla  görüşülerek temin edilmesi ve bedellerinin Kredi Kullanılarak ödenmesi için yönetim kuruluna müzakere edilerek yetki verilmesine ,

8- Kooperatif Merkez Ofisi , Kooperatif Yeni Güneysu Deposu ve diğer depolara ve Kooperatif Çay Fabrikası tadilatı ile ilgili olarak ve demirbaş alımları için ihtiyaç halinde 500.000.- TL (Beşyüzbin TL) ye kadar masraf edilmesi hususunda Müzakere edilmesi ve Kooperatif Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

9-Kooperatifmiz adına kayıtlı Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesindeki Ada No : 115 , Parsel No : 83 Y.Ölçümü : 1.146.44 M2 Arsa ve üzerinde Betonarme bina Güneysu Belediyesi tarafından ; Ada – Parsel No : 161/3 Y.Ölçümü  1.301.95 alana kaydırılarak Güneysu Belediyesine devredilmesine  (783.000.- TL kaydı bedel ile) ve bu alan üzerinde Güneysu Belediyesinin de arsası olması nedeni ile Güneysu Belediyesinin Kooperatif Arsası ile birleştirerek yapılacak olan Yeni Depo ve Daireler den 398 M2 lik bir Dükkan ve 2 adet Daire (5 ve 6 nolu bağımsız bölüm)  Güneysu Belediyesi İle Yapılan Protokol  gereği Kooperatifimize verilmesi konusunda anlaşma sağlanarak İlgili Arsa ve Depo’nun Güneysu Belediyesine devredilmesine (Ek: Kooperatif ile Güneysu Belediyesi arasında yapılan Protokol)

Bu yeni yapılacak olan bir depo ve iki daire için Toki , Güneysu Belediyesi , Güneysu Tapu Müdürlüğünde ve diğer tüm tapa müdürlüklerinde tüm işlemlerin takibi ve ilgili belgelerin imzalanmasına, alım ve satımına  ; Konunun müzakere edilerek , Bu konularda Kooperatif Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine ..

10- Ortaklarımızdan Kooperatifimize İcralık Borcu olan veya  İcraya verilmeden uzun süreli borcu olan ortakların  gecikmiş borç tutarlarının Tamamının  Kapatılması kaydı ile Tahakkuk eden faiz tutarının % 50 oranında indirilmesi ve silinmesi  ile gecikmiş alacakların tahsilinin hızlandırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ,

11- Kooperatifimize gerek duyulduğunda ihtiyaç alanlarına 6 aylığına en çok 5 yeni personel alımı ve alınacak personellerin işe alımı ve çalıştırılacakları süre v.b. iş koşullarının belirleme konuları için ve ayrıca mevcut 2 daimi çalışan personele ek 1 kişi daha daimi personel olarak işe alınması konularında ; mevcut ve yeni alınacak olan personelin çalışma koşulları , aylık ücretleri , bayram ikramiyeleri , ikramiyeler , izinleri ve ödemeleri , kıdem ve ihbar tazminatları v.b. gibi ödemelerin görüşülmesi ve müzakere edilerek yönetim kuruluna yetki verilmesine ;

12- Kooperatif Yönetim Kuruluna Huzur Hakkı olarak , Yönetim Kurulu Başkanına Aylık 4.500.- TL , ve yönetim kurulu üyelerine de aylık 1.500.- TL olmak üzere (6 kişi)  Aylık : 13.500.- TL , Yıllık Toplam 162.000.- TL Huzur Hakkı Verilmesi ; Ayrıca Denetleme Kurulu Üyelerine (3 kiş) Yıllık bir kez Üye Başı 2.000.- TL den toplam 6.000.- TL Huzur Hakkı verilmesi konusunun Müzakere edilmesi , görüşülmesine , (Yönetim Kurulu yıllık 162.000.- TL ve Denetleme Kurulu yıllık 6.000.- TL olmak üzere Toplam : 168.000.- TL)

13- İlgili Mevzuat gereği Kooperatif Hesaplarının Dış Denetçi tarafından denetlenmesi için yapılması gereken Dış Denetçinin seçilmesi ve diş denetimin yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine ,

14- Bakanlık Makamının 25.01.2024 tarih ve E-98096904-205.02-11909329 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Ana Sözleşmeye Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin İntibak yapılması hükmü gereğince Kooperatif Ana Sözleşmemizin İntibak Yapılarak yeni Ana Sözleşmesine uyum sağlaması konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi ;

15- Dilek ve Temenniler ve Kapanış…

 

HASAN KASAP       ABDULLAH DEMİRKAN        HARUN FEYİZ             ŞENOL AYDOĞAN 

 

 

                           HÜSEYİN KUK         MUSTAFA AK          ERDOĞAN EROL  


Benzer Kooperatif Haberleri

Çayımızın vazgeçilmezi Takviye Ürün Olan Tarım Kireci Satışlarımız 10 Şubat 2020 de Başlıyor.
Mevlid Kandili Mesajı
Çay Tarımı Doğru Gübreleme Konulu TV Programı
2022 Yılı Gübre Fiyatlarımız Açıklandı
ÇAYKUR , 2021 Yaş Çay Sezonunu 17 Mayısta Başlatıyor. Kota 600kg
Kooperatifimizden Çiftçi Kartlarına Peşin Fiyatına Faizsiz Gübre Alım İmkanı