Kooperatif Haberleri

Kooperatif Haberleri

2022 yılı Olağan Genel Kurula Davet (Seçimsiz)

İLAN

S.S. 53/5 RİZE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin‘’2022 YILI OLAĞAN MALİ VE İDARİ GENEL KURULU (SEÇİMSİZ)

 

‘’07 HAZIRAN 2023   tarihine rastlayan ÇARŞAMBA  günü saat 10:00  da  Eminettin Mahallesi Farabi Sokak No:8 Merkez / RİZE adresindeki Kooperatif Çalışma Ofisimizde yapılacak olup , eğer Çoğunluk temin edilemez ise ikinci toplantı               23 HAZIRAN 2023 tarihine rastlayan CUMA günü aynı yer ve saatte yine aynı gündemle yapılacaktır.

                                                                                                                                           Hasan KASAP

                                                                                                                                                 BAŞKAN

GÜNDEM

1- Açılış , Yoklama ve Divan Teşekkülü ;

2- 2022 Yılı Denetleme Kurulu Raporu , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , 2023 yılı Çalışma Programı , 2023 yılı Tahmini Bütçe , Bilanço , Kar-Zarar Cetveli Okunması , Borç ve Alacakların Görüşülmesi  , Personel Kadro Cetveli ve Tüm Raporlar üzerinde müzakere yapılması , Görüşülmesi , Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ,Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının uygulanması için müzakere edilmesi , görüşülmesi..

3- Kooperatif Ana Sözleşmesine uygun olarak Ortaklıktan çıkartılacak olanlar (Ana Sözleşme Usulüne Uygun Olarak) ve Yeni ortak yapılacakların İşlemlerinin yapılması ; Ortak Borçlarının ve diğer alacakların  (Kooperatif Alacaklarının) Çay-Kur’dan , Özel Sektör Çay Fabrikalarından ,Bankalardan , İcra’dan tahsili için Yönetim kuruluna yetki verilmesi ;  Ayrıca , Kooperatif Yönetimine  Kooperatif  işlemleri için ; İcra , Tapu Daireleri , Özel ve Resmi Bankalar ile  Çay Kur ‘ da  ve Tüm Resmi ve Özel kuruluşlarda , Özel şahıslar nezdinde her türlü İmza , Takip işlerini  yapabilme yetkisinin verilmesi , Tüm bu işlemler için Avukatlar ile görüşmek ve takiplerini avukatlara devretmek , takiplerini yaptırmak için müzakere edilerek Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesine..

4- 2023-2024 Yıllarında ortaklarının Gübre ve Avans ihtiyaçlarını karşılamak , Kooperatifin de varlığını sürdürebilmesi için tüm her türlü  ödemelerinin , ihtiyaçlarının  karşılanması amacı ile Kamu Bankaları ile Özel Bankalar ve Finans Kurumlarından 100.000.000.00 TL (YÜZMİLYON TL)NAKİT KREDİ  ve GAYRİNAKİT KREDİ  (Teminat Mektubu) alınmasına ,  Kredilere karşılık Teminat vermeye, Kooperatif gayrimenkullerini İpotek vermeye  ; Ortaklarından olan Gübre ve Avans Bedeli alacaklarını  Resmi ve Özel Bankalara , Finans Kurumlarına Temlik Vermeye (Doğmuş ve Doğacak tüm alacakların Temlik’i ) , yapılacak olan tüm Sözleşmeleri Kooperatif adına imzalamaya , Bankalara her tür hesap açmaya Yönetim Kuruluna Müzakere edilerek Yetki Verilmesine ,

5- 2022 ve 2023 - 2024 Yılları için ihtiyacımız olan Kimyevi Gübrenin, Doğal Gübrenin , Organik Gübrenin Ve Tüm Gübrelerin Yurt içinden firmalarla , satıcılarla  görüşülerek temin edilmesi ve bedellerinin Kredi Kullanılarak ödenmesi için yönetim kuruluna müzakere edilerek yetki verilmesine , 

6- Kooperatif Merkez Ofisi , Kooperatif Yeni Güneysu Deposu ile Kooperatif Çay Fabrikası tadilatı ile ilgili olarak ihtiyaç halinde 500.000.- TL (Beşyüzbin TL) ye kadar masraf edilmesi hususunda Müzakere edilmesi ve Kooperatif Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

7-Kooperatifmiz adına kayıtlı Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesindeki Ada No : 115 , Parsel No : 83 Y.Ölçümü : 1.146.44 M2 Arsa ve üzerinde Betonarme bina Güneysu Belediyesi tarafından ; Ada – Parsel No : 161/3 Y.Ölçümü  1.301.95 alana kaydırılarak Güneysu Belediyesine devredilmesine  (783.000.- TL kaydı bedel ile) ve bu alan üzerinde Güneysu Belediyesinin de arsası olması nedeni ile Güneysu Belediyesinin Kooperatif Arsası ile birleştirerek yapılacak olan Yeni Depo ve Daireler den 398 M2 lik bir Dükkan ve 2 adet Daire (5 ve 6 nolu bağımsız bölüm)  Güneysu Belediyesi İle Yapılan Protokol  gereği Kooperatifimize verilmesi konusunda anlaşma sağlanarak İlgili Arsa ve Depo’nun Güneysu Belediyesine devredilmesine (Ek: Kooperatif ile Güneysu Belediyesi arasında yapılan Protokol)

Konunun müzakere edilerek , Bu konularda Kooperatif Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine ..

8- Kooperatifin Ana Sözleşmesi 3.maddesinin görüşülmesi

9- Dilek ve Temenniler ve Kapanış…

 

HASAN KASAP       ABDULLAH KANDEMİR        HARUN FEYİZ             ŞENOL AYDOĞAN 

 

                           METİN SİVRİ                   HÜSEYİN KUK         MUSTAFA AK    

 


Benzer Kooperatif Haberleri

Başkanımız 11 Eylül 2021 Saat :21:30'da Çay TV'de Canlı Yayında
2024 Yılı Gübre Satışlarımız Başlamıştır.
2021 yılı Olağan Genel Kurula Davet (Seçimsiz)
Kooperatifler kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı
Kooperatifimize Ait Gayrimenkul Satışı İlanı (EK - DÜZELTME)
Gübretaş A.Ş. Yöneticilerinden kooperatifimize Ziyaret